Позачергове засідання Вовчинецької сільської ради

Нещодавно відбулося позачергове засідання Вовчинецької сільської ради. Результатом засідання стало ось таке Звернення, разом із головами інших прилеглих до м.Івано-Франківська сіл.. Ми ,депутати Вовчинецької сільської рад на чолі з сільським головою дууже віримо, що нас почують! На сьогоднішній день всі листи уже прямують до своїх адресатів.
Шановні односельці! Ми вкотре( вчетверте) довірили управління нашим селом сьогоднішньому сільському голові! То ж давайте вірити і довіряти вже йому до кінця! До перемоги!
Розуміємо, що думки людей різняться у питаннях децентралізації влади в Україні.. Тож, сподіваємося дане звернення дещо прояснить у цьому питанні для вас.

УКРАЇНА
ІВАНО – ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІВАНО – ФРАНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВОВЧИНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
________________________________________________________________
РІШЕННЯ

№ 26-1/2020 26-та позачергова
сесія
від 29.01.2020р сільської ради 7 –го
дем. скликання

Про звернення Вовчинецької сільської ради до Президента України, Верховної Ради України, Народних депутатів України, Кабінету Міністрів України щодо децентралізації влади

З метою забезпечення принципу добровільності об`єднання територіальних громад, відповідно до статей 25, 26, 49 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Вовчинецька сільська рада

вирішила:

1. Схвалити та підтримати текст звернення до Президента України, Верховної Ради України, Народних депутатів України, Кабінету Міністрів України щодо децентралізації влади (звернення додається).
2. Доручити сільському голові підписати дане звернення спільно із сільськими головами сіл Хриплин, Крихівці, Микитинці, Угорники.
3. Секретарю сільської ради направити дане рішення Президенту України, Верховній Раді України, Народним депутатам України, Кабінету Міністрів України, оприлюднити в газеті «Західний кур’єр» та на офіційному веб-сайті сільської ради.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову.

Сільський голова Михайло Назар

Додаток до рішення
Вовчинецької сільської ради
№ 26-1/2020 від 29.01.2020р.

Президенту України
Зеленському Володимиру Олександровичу

Голові Верховної Ради України
Разумкову Дмитру Олександровичу

Голові комітету з питань організації
державної влади, місцевого самоврядування,
регіонального розвитку та містобудування
Клочку Андрію Андрійовичу

Голові Підкомітету з питань
адміністративно-територіального устрою
Комітету Верховної Ради України з питань
організації державної влади, місцевого самоврядування,
регіонального розвитку та містобудування
Безгіну Віталію Юрійовичу

Народному депутату України
Фрісу Ігорю Павловичу

Прем’єр-міністру України
Гончаруку Олексію Валерійовичу

Кабінету Міністрів України

Міністру розвитку громад
та територій України

Всеукраїнській асоціації громад

З В Е Р Н Е Н Н Я
щодо децентралізації влади

Сьогодні Україна проводить реформу місцевого самоврядування та територіальної організації влади, яку ще називають децентралізацією. Ця реформа стосується передусім громадян України, а саме гідних умов їх життя.
Державна політика України у сфері місцевого самоврядування спирається на інтереси жителів територіальних громад і передбачає децентралізацію влади – тобто передачу від органів виконавчої влади органам місцевого самоврядування значної частини повноважень, ресурсів та відповідальності. В основу цієї політики закладено положення Європейської хартії місцевого самоврядування та найкращі світові стандарти суспільних відносин у цій сфері.

Але, на жаль, останнім часом розпочався процес створення умов для примусового приєднання або об’єднання громад (сіл, селищ, міст) без врахування думки, інтересів та прав жителів, які проживають в цих громадах (селах, селищах, містах). Одним із таких прикладів процесу щодо створення умов для примусового приєднання або об’єднання громад (сіл, селищ, міст) є прийнятий 17 січня 2020 року Верховною Радою України у першому читанні Проект Закону про внесення змін до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” № 2653 від 20.12.2019р. Такі дії спрямовані на примусове приєднання або об’єднання громад, без врахування інтересів і прав жителів цих громад, викликають тривогу, так як це не відповідає основним вимогам Європейської хартії місцевого самоврядування, яка ратифікована нашою державою у 1997 році, шкодить усім інституціям місцевої демократії, загрожує реалізації євроінтеграційних спрямувань, закріплених в Конституції України, перекреслює ідеали Революції Гідності.
Ми, депутати Вовчинецької, Крихівецької, Микитинецької, Угорницької та Хриплинської сільських рад 7 демократичного скликання, виступаємо проти примусового приєднання або об’єднання сіл, селищ, міст, в тому числі і наших спроможних територіальних громад с.Вовчинець, с.Крихівці, с.Микитинці, с.Угорники, с.Хриплин в об’єднану територіальну громаду (далі ОТГ). Ми підтримуємо тільки добровільне об’єднання громад.

У жителів спроможних територіальних громад с.Вовчинець, с.Крихівці, с.Микитинці, с.Угорники, с.Хриплин та у нас, як депутатів сільських рад, представників органів місцевого самоврядування, постають питання:
– чому територіальна громада, яка є фінансово спроможною не може залишитись, як окрема самостійна громада без будь-якого об’єднання?
– чому не надати таким окремим самостійним громадам ті ж повноваження, ресурси та відповідальність, що сьогодні мають ОТГ?

Згідно з перспективним планом наші спроможні територіальні громади с.Вовчинець, с.Крихівці, с.Микитинці, с.Угорники, с.Хриплин включено до Івано-Франківської ОТГ (з центром м. Івано-Франківськ), але таке формування перспективних планів відбувалось і відбувається без врахування думки і інтересів громад та за принципом не добровільності.
Також звертаємо Вашу увагу на те, що досвід територіальних громад наших сіл у співпраці з територіальною громадою м. Івано-Франківська показує, що економічно ефективна співпраця з великим містом може бути тільки у форматі партнерських відносин – міської агломерації, яка впродовж багатьох років (з 1982 року) успішно існує і функціонує з метою вирішення спільних проблем громад міста та сіл. Слід зауважити, що у наших громадах окремі представницькі органи місцевого самоврядування – сільські ради та їх виконавчі органи та одна спільна – міська рада та її виконавчі органи. У зв’язку з цим, як ніколи актуальним є питання визначення міських агломерацій, як форми співробітництва територіальних громад на законодавчому рівні.

Така практика діє в різних країнах Європи і є особливо поширеною та успішною у Франції, де навколо всіх великих міст, в рамках міських агломерацій, що склались, утворюються певні системи управління. Суть такого утворення полягає в тому, що тут бажано, доцільно та виправдано має бути запроваджений режим співробітництва органів місцевого самоврядування центрального міста та відповідних органів місцевого самоврядування навколишніх сіл у ключових сферах – планування території, громадський транспорт, спільна інженерна інфраструктура або інші повноваження громад, якщо з точки зору якості та ефективності це буде доцільно.

Метою реформи децентралізації є формування ефективного місцевого самоврядування та територіальної організації влади для створення і підтримки повноцінного життєвого середовища для громадян, надання високоякісних та доступних публічних послуг (наближення послуг до людей), становлення інститутів прямого народовладдя, узгодження інтересів держави та територіальних громад, розширення повноважень ОМС, що вкрай важливо для громади. Відповідно, великою помилкою, на нашу думку, є перспектива об’єднання спроможних територіальних громад с.Вовчинець, с.Крихівці, с.Микитинці, с.Угорники, с.Хриплин до Івано-Франківської ОТГ – фактично відбудеться «поглинання» містом наших сіл, успішні сільські громади втратять раніше здобуте, а громадяни – зручність в отриманні адміністративних послуг та можливість безпосередньо приймати участь самостійно вирішувати питання місцевого значення та у формуванні органів місцевого самоврядування на відповідній території. Значно звужується можливість представництва в органах Івано-Франківської ОТГ. Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування, рухомим і нерухомим майном, місцевими доходами, землею, природними ресурсами, що є у власності територіальних громад сіл буде фактично розпоряджатись міська рада, в якій не буде представників від сільської громади, тобто за громаду вирішуватимуть представники, які не матимуть відношення до неї.

Зважаючи на вищезазначене, звертаємося до Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем’єр міністра України, Кабінету Міністрів України та Народних депутатів України з проханням та пропозиціями:

1. Не підтримувати і не приймати законопроекти, які приводять до примусового приєднання або об’єднання територіальних громад (сіл, селищ, міст), що в свою чергу призведе до обмеження самоврядних повноважень місцевого самоврядування в наших спроможних територіальних громадах с.Вовчинець, с.Крихівці, с.Микитинці, с.Угорники, с.Хриплин.

2. Розробити, внести на розгляд ВРУ та підтримати законопроект про міські агломерації, який відкриє додаткові шляхи розвитку взаємовідносин між територіальними громадами сіл та великих міст на умовах партнерства для забезпечення економічного зростання та підвищення інвестиційної привабливості, як окремих регіонів, так і держави в цілому. Це дасть можливість завершити реформу якісно та з користю для громад. Для розроблення такого законопроекту про міські агломерації можна використати існуючий досвід співробітництва територіальних громад с.Вовчинець, с.Крихівці, с.Микитинці, с.Угорники, с.Хриплин та їх органів місцевого самоврядування, сільських рад з територіальною громадою міста Івано-Франківська і Івано-Франківською міською радою. До речі доводимо до відома, що на попередніх місцевих виборах жителі громад с.Вовчинець, с.Крихівці, с.Микитинці, с.Угорники, с.Хриплин. обирали і представників (депутатів) міської ради і сільської ради, і міського голову і сільського голову. І така модель співробітництва місцевого самоврядування себе оправдала і виявилась ефективною.

3. На законодавчому рівні закріпити можливість самостійного функціонування територіальної громади без об’єднання з іншими територіальними громадами. Як варіант просимо внести зміни до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», передбачивши можливість функціонування територіальної громади села, селища, міста, без об’єднання з іншими територіальними громадами, а саме доповнити Закон України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» статтею наступного змісту:
«Стаття 2-1. Відмова від добровільного об’єднання.
1. Територіальна громада має право відмовитись від добровільного об’єднання з іншими територіальними громадами.
2. При розробці та затвердженні перспективного плану формування територій громад враховується можливість самостійного функціонування територіальної громади без об’єднання з іншими територіальними громадами.
3. Відомості про територіальну громаду, яка не виявила бажання добровільно об’єднуватись з іншими територіальними громадами, вносяться до перспективного плану формування територій громад.
4. Функціонування територіальної громади без об’єднання з іншими територіальними громадами не позбавляє її прав та обов’язків, якими наділені об’єднані територіальні громади.»
Такі зміни в повній мірі будуть відповідати тій меті, задля якої в нашій державі запроваджувався механізм добровільного об’єднання громад.
Ми, депутати Вовчинецької, Крихівецької, Микитинецької, Угорницької та Хриплинської сільських рад просимо і наполягаємо підтримати право жителів с.Вовчинець, с.Крихівці, с.Микитинці, с.Угорники, с.Хриплин на самостійність, а відповідно статус наших самостійних адміністративно-територіальних одиниць у законодавстві України залишити так як це є сьогодні, як окремі спроможні територіальні громади з своїми органами місцевого самоврядування (сільськими радами) та врахувати цей принцип при внесенні змін до Конституції України (щодо децентралізації влади) та прийнятті закону, яким визначатиметься адміністративно-територіальний устрій України.

Сільський голова с.Вовчинець ________________ М.Назар

Сільський голова с.Крихівці ________________ М.Гаргат

Сільський голова с.Микитиниці ________________ М.Сіщук

Сільський голова с.Угорники ________________ Л.Атаманчук

Сільський голова с.Хриплин ________________ Р.Соколик