Інвестиційне забезпечення економіки Івано-Франківської області у січні–березні 2020 року

 

У січні–березні 2020р. підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 984 млн.грн капітальних інвестицій, що на 49,5% менше від обсягу відповідного періоду 2019р. У розрахунку на одну особу населення обсяг капітальних інвестицій склав 719,3 грн.

Про це інформує  Головне управління статистики в Івано-Франківській області.

Cеред регіонів держави за обсягом освоєних капітальних інвестицій Івано-Франківщина посіла 18 місце.

Основним джерелом фінансування капітальних інвестицій виступають власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 50,3% загального обсягу, та  кошти населення на будівництво житла – 27,5%. Частка інвестицій, профінансованих з державного та місцевих бюджетів, становила  10,3%.

Переважну частку капітальних інвестицій (95,7% загального обсягу) вкладено у матеріальні активи, зокрема у будівлі житлові спрямовано 37,7% усіх вкладень, на придбання машин, обладнання, інвентарю та транспортних засобів – 28,1%, інженерні споруди – 14,5%, будівлі нежитлові – 13,6%. Частка нематеріальних активів у загальному обсязі інвестицій склала 4,3%.

Найбільшу частку капітальних інвестицій освоєно підприємствами  будівельної  діяльності (36,9%  загального  обсягу  капітальних  інвестицій  або 363,6 млн.грн).

У розвиток підприємств промислової діяльності спрямовано 26,9% загального обсягу капітальних інвестицій або 265 млн.грн, зокрема  найбільше вкладено у підприємства з виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції, хімічних речовин і хімічної продукції, харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів, якими освоєно  12,9% загальнообласного обсягу.

Вагомою була частка капітальних інвестицій, освоєних підприємствами сільського, лісового та рибного господарства (8,8% загальнообласного обсягу), організаціями, що здійснюють операції з нерухомим майном (8,4%), закладами державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування (7,5%).

На будівництві житла у січні–березні 2020 року освоєно  371,1 млн.грн, що на 27,7% менше порівняно з січнем–березнем 2019 року. Населенням  у будівництво житла  інвестовано 72,8% цих коштів.
Дополнительно: